Inzicht en verbeteren van kwaliteit

Op basis van het onderzoekskader en de eigen aspecten van kwaliteit

Het kwaliteitsbewustzijn in het onderwijs is de laatste jaren sterk gegroeid. Vanuit de overheid worden gelden vrijgemaakt voor gedegen kwaliteitsplannen. Het verbeteren van kwaliteit begint met inzicht in kwaliteit. In samenwerking met diverse onderwijsinstellingen heeft Synaxion de Kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Het doel van de Kwaliteitsmonitor is om teams een basis te bieden om met elkaar de dialoog te voeren over kwaliteit en kwaliteitsverbetering verder vorm te geven.

De Kwaliteitsmonitor is een flexibel instrument waarmee teams reflecteren op de eigen kwaliteit, gebaseerd op het onderzoekskader van de inspectie en  de kwaliteitsaspecten van de onderwijsinstelling (kwalitatief en kwantitatief). Met het activiteitenplan in de Kwaliteits-monitor kunnen teams zelf aan slag om doelen te stellen, acties uit te zetten en daarmee de kwaliteitsaspecten die aandacht behoeven te gaan verbeteren.

Previous
Next

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Samengevat

De Kwaliteitsmonitor is samen met onderwijsdeskundigen in een praktijkomgeving ontwikkeld.

Standaard is de Kwaliteitsmonitor ingericht met een kwaliteitskaart die gebaseerd is op het onderzoekskader van de inspectie.

Er kunnen kwaliteitskaarten ontwikkeld worden die aansluiten op de kwaliteitsdoelstellingen van de onderwijsinstelling.

Kwaliteitskaarten worden door de teams ingevuld en aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de resultaten die niet voldoen aan de norm te verbeteren.

Met het activiteitenplan (teamplan) kan het team aan de slag om doelen te stellen, acties uit te zetten om daarmee de punten die aandacht behoeven te verbeteren.

Snel overzicht door te benchmarken op verschillende niveaus.

Automatisch berekende indicatoren zoals: ziekteverzuim, jaarresultaat, diplomaresultaat etc.

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig toegankelijk in de Cloud.

Ondersteuning bij de implementatie (Adoptieproces)

Wij doen het samen!

1.

Kennismaking / Inventarisatie

Samen met een consultant van Synaxion zal er gekeken worden hoe de Kwaliteitsmonitor ingezet kan worden.

  • Wat is de toegevoegde waarde van de Kwaliteitsmonitor?
  • Hoe geven we invulling aan de Kwaliteits-monitor?
  • Welke stappen ga je zetten?
  • Wat doe je zelf en waarin kun je hulp gebruiken?
 
2.

Uitwerken van de plannen

Als er is kennisgemaakt en de wensen zijn geïnventariseerd, zal er een plan worden uit-gewerkt.

3.

Samenstellen
projectgroep /expertgroep

Vorm een projectgroep met de belang-hebbenden binnen de onderwijsinstelling en een expertgroep met onderwijskundigen die zorgen voor de inrichting van de kwaliteitskaarten. De consultant van Synaxion biedt hierbij de juiste ondersteuning.

4.

Informeren van de onderwijsteams

Belangrijk is dat er voldoende draagvlak is binnen de onderwijsinstelling voor een succesvolle implementatie. De onderwijsteams worden tijdig geïnformeerd en betrokken bij de plannen. Er zal een training georganiseerd worden waarbij de onderwijsteams stapsgewijs meegenomen worden door de Kwaliteitsmonitor

  • Informeer de onderwijsteams tijdig en volledig
  • Organiseer een bijeenkomst waarbij de teams samenkomen.
5.

Evalueren

Luister naar de ervaringen van de teams en maak dit bespreekbaar.

6.

Samen verder

  • Laat de consultant regelmatig terugkomen tijdens teambijeenkomsten/vergaderingen.
  • Wat gaat goed en wat kan beter?
  • Hulp nodig? Stem samen met de consul-tant af hoe wij jou het beste kunnen helpen.
  • Nieuwe ideeën? Samen met de aan-gesloten onderwijsinstellingen hebben we continu overleg om in ontwikkeling te blijven. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom, de consultants van Synaxion denken graag met jullie mee.

Wat klanten over ons zeggen

Over ons

Synaxion is een ICT organisatie en heeft sinds het begin van dit millennium een sterke focus op organisaties met een maatschappelijke functie. In deze (semi)Publieke sector biedt Synaxion aan Gemeenten, Onderwijsinstellingen en Bibliotheken haar markt-specifieke Business Intelligence software oplossingen en dienstverlening.

Data Quality, Data Ontsluiting, Data Analytics, Data Visualisatie, Data Science zijn de kern van onze propositie, met als basis het Synaxion Datawarehouse.

Inmiddels werken honderden organisaties met het Synaxion Datawarehouse en met onze dienstverlening voor Microsoft Power BI en Qlik voor visueel aantrekkelijke en overzichtelijke dashboards.